Hjärtstartare till föreningar: 0 kr

Hjärthjälpen ger föreningar möjlighet att få en hjärtstartare utan att betala en enda krona. Konceptet går ut på att ni säljer första-hjälpen kuddar i cirka en vecka och i utbyte får en hjärtstartare samt utbildning i hjärt-lungräddning, inklusive defibrillering.
I Sverige drabbas årligen mer än 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp och endast 400 överlever. Möjligheten att överleva ökar dock drastiskt om det finns tillgång till en hjärtstartare och någon som kan använda den. Hjärthjälpen vill med sitt koncept öka chansen till överlevnad om det värsta skulle inträffa.

Besök Hjärtstartare till föreningar: 0 kr >.>

Inlagd av Daniel Engblom.

Kategori: Sjukvård & Hälsa