Juridiska mallar

På JuridiskaMallar.se kan Du ladda ner olika juridiska mallar och dokument som t ex fullmakt, testamente, äktenskapsförord, anställningsavtal, aktieägaravtal m fl. Till varje mall finns dessutom en översiktlig beskrivning av mallen jämte en kort redogörelse för rättsreglerna och vad man bör tänka på vid användandet av mallen.

Besök Juridiska mallar >.>

Inlagd av juridiska mallar.

Kategori: Juridik