Värmeväxlare

Värmeväxlare finns i nästan allt som utvinner eller återanvänder energi ur vatten eller luft. Värmeväxlare är därför en viktig del för att vi skall nå ett ekologiskt hållbart samhälle. www.värmeväxlare.nu beskriver vilka varianter av värmeväxlare som finns när man skall använda respektive variant.

Besök Värmeväxlare >.>

Inlagd av Martin.

Kategori: Hus & Hem Värme