Höga Höjder

Höga Höjder grundades 2008 med målet att erbjuda ett effektivare och mer kostnadseffektivt sätt att utföra arbeten på höga höjder och svåråtkomliga platser. Höga Höjder har sin grund inom städ och byggbranschen. Vi kan erbjuda ett system som gör det möjligt att arbeta effektivt på höga höjder.

All Vår personal som är verksam på tak och höga höjder är EU certifierade enligt C2, vilket borgar för hög säkerhet och kompetens.

Besök Höga Höjder >.>

Inlagd av Dan Magnusson.

Kategori: Hus & Hem