BRF-Registret

BRF-Registret innehåller uppgifter om Sveriges bostadsrättsföreningar, styrelsemedlemmar, boende i föreningarna, antal lägenheter, byggår mm. Registret finns att beställa för olika geografiska områden eller som ett heltäckande register.

Även Norges alla bostadsrättsföreningar finns klar för leverans, allt i Excelformat eller som adressetiketter.

Man kan beställa 5 olika typer av register. Dessa är BRF-Registret Sverige, BRF-Registret Länsregister, BRF-Registret Kommunregister, BRF-Registret Boenderegister samt BRF-Registret Eget Urval.

Besök BRF-Registret >.>

Inlagd av Jonas Andersson.

Kategori: Hus & Hem