Förteckning över landsnummer

Sök landsnummer för telefonsamtal över landgränser. Sökningen tar hänsyn till samtalets riktning, dvs från vilket land och till vilket land samtalet görs. Landsnummer motsvarar vid internationella telefonsamtal ett land på samma sätt som riktnumret motsvarar en ort vid nationella telefonsamtal. Det betyder givetvis inte att de nationella riktnumrena kan hoppas över vid telefonsamtal till utlandet. Vid internationella telefonsamtal slår man först landsnumret som vanligtvis inleds med två nollor, därefter det nationella riktnumret, vanligtvis utan att man först slår den inledande nollan som visar att det är ett riktnummer, och slutligen, som vanligt, telefonnumret till den du vill prata med.

Besök Förteckning över landsnummer >.>

Inlagd av Thomas Hainke.

Kategori: Mobil & Telefoni