Terminshandel.se

Terminshandel och handel med terminer är handel med olika typer av derivat. Med derivat menas i allmänhet olika varianter av optionen, warranter och terminer som i sin tur går ut på handel mellan ägare och säljare av dessa. Beroende på vad du vill handla med finns det mycket att ta reda på och här på Terminshandel.se

Besök Terminshandel.se >.>

Inlagd av Magnus.

Kategori: Ekonomi