Jenny Enochsson

Hej! Jag bloggar om litteratur, skrivande och om andra kreativa saker. Kort presentation: Jag skriver längre och kortare berättelser (har även skrivit poesi) oftast på svenska. Ibland skriver jag på engelska. Flera av mina texter har getts ut i e-tidskrifter och tryckta publikationer. Jag har även varit med och redigerat ett antal böcker. Nu senaste via det lilla, oberoende förlaget Rufous Press.

Besök Jenny Enochsson >.>

Inlagd av Jenny Enochsson.

Kategori: Personliga bloggar